הסתיימה החלוקה לפרקטיקום.

הידע המקצועי מתחדש כל הזמן. השינויים בתחום דינמיים מאוד וכאן המקום להתעדכן בכל החידושים ולקבל את כל הטיפים הכי רלבנטיים.

מלגות – המרכז להעצמת האזרח

לסטודנטים של החטיבה יש אפשרות לקבל מלגה מהמרכז להעצמת האזרח, ובמסגרתה לפעול כתחקירנים ומובילים בתחום יישום מדיניות.